maandag 22 oktober 2012

Slaapplaatsen stage volzet! - Dortoir complet!

De slaapzaal voor de improvisatiestage is inmiddels volzet. Wie nog slaapplaats zoekt, kijkt dus het beste uit naar een alternatief (zie link hieronder).

Le dortoir pour le stage d'impro est complet. Cependant, vous pouvez trouvez des hotels en ligne ici:
http://www.hotels.budgethotels.com/SearchResults.aspx?checkin=2012-11-2&checkout=2012-11-3&Adults=2&Rooms=1&languageCode=EN&destination=city%3aGhent

Tot binnenkort! A bientôt!

maandag 24 september 2012

Info improvisatiestage/ infos stage d'improvisationVzw 't Smiske organiseert:
Improvisatiestage met
Stéphane Milleret (FR) en Jérémie Mignotte (FR)


Wanneer? 2-3-4 november 2012, telkens van 09.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 18.00 (op zondag tot 16.00)
Vrijdagavond: Boombalintiem ism Boombal vzw, zaterdagavond: jam in het Muzikantenhuis.


Waar? De Korenbloem, Korenbloemstraat, 9000 Gent


Wat? Leren improviseren op je instrument. Stéphane Milleret (diatonisch accordeon bij oa Djal, MKF, TocTocToc) en Jérémie Mignotte (fluit bij oa Djal, Vach'ington.g, Les Doigts de Carmen) zijn beiden uitstekende muzikanten met een ruime ervaring als lesgevers. In de lessen geven theorie en praktijk elkaar de hand. Meer info over de inhoud van de stage: siska_huyghe@hotmail.com . Meer info over de muzikale activiteiten (concerten, stages, ...) van de lesgevers: www.mustradem.com


Voorkennis? Improvisatie-ervaring is niet nodig, wél een voldoende beheersing van je instrument. Ook wie wél al wat improvisatie-praktijk heeft komt aan zijn trekken. Tijdens de stage zullen er twee groepen gevormd worden volgens niveau.


Voor wie? Alle akoestische instrumenten zijn welkom, klassiek, jazz of folkgericht, maar met goesting om te leren improviseren! Voor wie diatonisch accordeon speelt, is een systeem met minimum twee-en een halve rij, of een drie-rijer een must om de stage goed te kunnen volgen.


Prijs? 150 euro voor de lessen en het avondprogramma. 's Middags wordt een maaltijd (soep, brood, beleg, dessert, koffie/thee) voorzien voor wie dat wenst (5 euro/maaltijd)


Overnachting? Met matje en slaapzak kan je ter plaatse overnachten à 3 euro/nacht. Douches zijn voorhanden.


Inschrijven? Inschrijven kan via het formulier op de achterzijde.
Vzw 't Smiske organise:
Stage d'improvisation musicale avec
Stéphane Milleret (FR) et Jérémie Mignotte (FR)


Quand? Les 2-3-4 novembre 2012, de 09.00 à 12.30 et de 14.00 à 18.00 (le dimanche jusque 16.00).
Programme du soir: vendredi: boombalintiem en collaboration avec boombal vzw, samedi: boeuf à la maison des musiciens « Muzikantenhuis ». Les produits régionaux sont les bienvenus pour l'apéro !


Où? De Korenbloem, Korenbloemstraat 17, 9000 Gent, Belgique


C'est qoui? Apprendre à improviser sur son instrument. Stéphane Milleret (accordéon diatonique chez Djal, MKF, TocTocToc) et Jérémie Mignotte (flute chez Djal, Vach'ington.g, Les Doigts de Carmen) sont d'excellents musiciens qui ont également beaucoup d'expérience en tant qu'animateurs de stages. Les ateliers abordent tant les notions théoriques que la pratique sur l'instrument. Pour plus d' infos sur les activités musicales (concerts, stages, ...) des animateurs: www.mustradem.com.


Niveau? Etre autonome sur son instrument. Il y aura de la place pour les musiciens débutant en improvisation et pour ceux qui ont déjà de l'expérience.  Cette année Stéphane et Jérémie seront assistés par l' accordéoniste belge Peter Libbrecht (Les Boîtes), un passionné de l'improvisation ce qui permettra de mettre en place trois niveaus.


Pour qui? Tous les instruments acoustiques, venant du classique, jazz ou folk, qui veulent apprendre à improviser! Un système 2 rangées et demie minimum est vivement recommandé pour les accordéons diatoniques afin de bien profiter du stage.


Prix? 150 euro pour les cours et les activités du soir. Ceux qui veulent manger sur place à midi, peuvent réserver leurs repas à 5 euro (soupe, tartines, fromage/charcuterie, café/thé, dessert). Le petit-déjeuner sera prévu pour ceux qui s'hébergent à De Korenbloem.


Hébergement? Il y a moyen de s'héberger pour 3 euro/ nuit à De Korenbloem en apportant un matelas camping et sac de couchage. Il y a une douche.


Inscriptions? Envoyez un mail à peter_libbrecht@hotmail.com pour recevoir le bulletin d'inscription.


Plus d' infos? http://improvisatiestage2012.blogspot.comdinsdag 18 september 2012

Inschrijvingsformulier/ Bulletin d'inscription


INSCHRIJFFORMULIER – improvisatie-stage met Stéphane Milleret en Jérémie Mignotte.

Ondergetekende, ____________________________, schrijf mij in voor de improvisatie-stage met Stéphane Milleret en Jérémie Mignotte, op 2, 3, en 4 november 2012. De prijs bedraagt € 150,- voor de lessen en het avondprogramma.

Adres: Straat: _____________________________________________________________ Nummer: __________
Gemeente: ______________________________________________ Land: __________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________

Ik bestel hierbij (vink aan):
brood- en soepmaaltijd vrijdagmiddag à € 5,-
brood- en soepmaaltijd zaterdagmiddag à € 5,-
brood-en soepmaaltijd zondagmiddag à € 5,-


Ik wens ter plaatse te overnachten (vink aan)
vrijdagnacht à € 3,- (ontbijt inbegrepen)
zaterdagnacht à € 3,- (ontbijt inbegrepen)

Ik bestel een lidkaart 2012 – 2013 van vzw 't Smiske* à € 1,5,- (anderhalve euro)
*Alleen voor wie nog geen nieuwe lidkaart heeft. Deze is verplicht ivm de verzekering.
_____ ,-Ik betaal in totaal :

Te betalen voor 13 oktober 2012 op rekeningnr. IBAN BE66 9793 8441 4843, BIC ARSP BE22 met vermelding van je naam + improvisatie-stage.
Opgelet: Je inschrijving is pas definitief nadat we je betaling ontvangen hebben.

Voor minderjarige deelnemers: Ik, ___________________________________, vader/moeder/voogd van ___________________________________ geef hierbij mijn toestemming voor zijn/haar deelname aan de stage.

Datum + handtekening:

Terug te sturen aan: Improvisatie-stage, vzw 't Smiske, p/a Peter Libbrecht, Bagattenstraat 8, 9000 Gent, België

BULLETIN D'INSCRIPTION – stage d'improvisation avec Stéphane Milleret et Jérémie Mignotte.

Je m'inscris au stage d'improvisation avec Stéphane Milleret et Jérémie Mignotte, les 2, 3 et 4 novembre 2012. Le prix du stage est de € 150,- pour les cours et le programme du soir
Nom: ______________________________________________________________________________________
Adresse: Numéro: ____________________Rue: _______________________________________________________
Municipalité: ______________________________________________ Pays: ________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________

Je réserve (indiquez):
repas vendredi midi à € 5,-
repas samedi mid à € 5,-
repas dimanche midi à € 5,-


Je veux m'héberger à De Korenbloem
vendredi soir à € 3,-
samedi soir à € 3,-

Je réserve ma carte membre de vzw 't Smiske* à € 1,5,- (un euro et demi)
*Obligatoire pour ceux qui n'aient pas encore la carte membre 2012-2013, pour l’assurance accidents.
_____ ,-Total :

A payer avant le 13 octobre 2012 par virement sur IBANT BE66 9793 8441 4843, BIC ARSP BE22 en indiquant votre nom + stage d'improvisation.
Attention: l'inscription ne sera définitive qu'après paiement.

Pour les stagiaires mineurs: ___________________________________, père/mère/tuteur de ___________________________________ certifie qu'il/elle peut participer au stage du 2 au 4 novembre 2012.

Date + signature:

A retourner à: Stage d'improvisation, vzw 't Smiske, p/a Peter Libbrecht, Bagattenstraat 8, 9000 Gent, Belgique.


zaterdag 4 augustus 2012

Improvisatiestage 2012 - Stage d'improvisation 2012


(français ci-dessous)

Welkom bij de derde editie van de improvisatiestage van 't Smiske! We zijn er opnieuw in geslaagd om Stéphane Milleret (trekzak) en Jérémie Mignotte (dwarsfluit) naar ons kleine Belgenlandje te halen, en dit voor een driedaagse stage van 2 tot 4 november 2012.

Wat mag je verwachten? Drie volledige dagen leren improviseren op je instrument. Stéphane Milleret (diatonisch accordeon bij oa Djal, MKF, TocTocToc) en Jérémie Mignotte (fluit bij oa Djal, Vach'ington.g, Les Doigts de Carmen) zijn beiden uitstekende muzikanten met een ruime ervaring als lesgevers. In de lessen geven theorie en praktijk elkaar de hand. Meer info over de inhoud van de stage vind je binnenkort op deze blog onder "Korte inhoud/maquette". Meer info over de muzikale activiteiten (concerten, stages, ...) van de lesgevers:http://www.mustradem.com/Alle akoestische instrumenten zijn welkom, klassiek, jazz of folkgericht, met goesting om te improviseren! Voor wie diatonisch accordeon speelt, is een systeem met minimum twee-en een halve rij, of een drie-rijer een must om de stage goed te kunnen volgen. 

Improvisatie-ervaring is niet nodig, wél een voldoende beheersing van je instrument. Ook wie wél al wat improvisatie-praktijk heeft komt aan zijn trekken. Tijdens de stage zullen er drie praktijkgroepen gevormd worden volgens niveau.Alle praktische informatie ivm de stage (prijs, plaats, avondprogramma, inschrijvingsmodaliteiten...) komt in de loop van de maand augustus online, wanneer we alle gegevens hebben. Wie graag al zijn plaatsje reserveert, kan een mailtje sturen naar siska_huyghe@hotmail.com.

***


Version en français:
Bienvenue à la troisième édition du stage d'improvisation de 't Smiske ! Comme l'an dernier on est ravi de pouvoir vous annoncer que Stéphane Milleret(accordéon diatonique) et Jérémie Mignotte (flûte) viendront animer ce stage qui aura lieu en Belgique du 2 au 4 novembre 2012.
C'est quoi ? Apprendre à improviser sur son instrument. Stéphane Milleret (accordéon diatonique chez Djal, MKF, TocTocToc...) et Jérémie Mignotte (flûte chez Djal, Vach'ington.g, Les Doigts de Carmen...) sont d'excellents musiciens qui ont également une grande expérience en tant qu'animateurs de stages. Les ateliers abordent tant les notions théoriques que la pratique sur l'instrument. 

Vous trouverez bientôt une présentation plus complète du stage sur "Korte inhoud/Maquette". Pour plus d'infos sur les activités musicales (concerts, stages...) des animateurs : www.mustradem.com.


Le stage est ouvert à tous les musiciens (instruments acoustiques)
, venant du classique, du jazz ou du folk, qui veulent apprendre à improviser ou perfectionner leur pratique. Pour les accordéons diatoniques, un clavier d'au moins 2 rangées et demi est vivement recommandé afin de bien profiter du stage.
Quant au niveau, il faut être autonome sur son instrument. Les stagiaires seront répartis en trois niveaux, ce qui permettra aux débutants en impro comme à ceux qui en ont déjà l'expérience de trouver leur place.


Toutes les infos pratiques (tarif, lieu, modalités d'inscription, 
programme des soirées...) seront mises en ligne au mois d'août sur ce blog, mais vous pouvez déjà réserver votre place en envoyant un mail à siska_huyghe@hotmail.com